NL

Vabi Elements en Stabicad for Revit

Warmteverlies en koellast berekenen in BIM

Vabi Elements in de BIM workflow

Wie gebruik maakt van Vabi Elements voor het berekenen van warmteverlies en koellast, kan nu flink tijd besparen dankzij de slimme koppeling met Stabicad 11.

Veel engineers gebruiken Vabi Elements voor het doorrekenen en vergelijken van diverse gebouwconcepten. Zo berekent u met de nieuwste versie eenvoudig het warmteverlies volgens de vernieuwde ISSO normen. Dankzij de koppeling tussen Vabi Elements en Stabicad for Revit kan informatie snel tussen beide programma’s worden uitgewisseld. Zo ontstaat er een gesloten workflow waarbij dubbel werk niet meer nodig is.

Geen dubbel werk meer

Dankzij de koppeling met Vabi Elements hoeven engineers een model maar één keer op te zetten voor het uitvoeren van de warmteverlies- en koellastberekening. Nadat het model in Revit is opgezet en er ruimtes zijn aangemaakt, kan het model naar IFC geëxporteerd worden. Als dit IFC-bestand vervolgens in Vabi Elements geladen wordt, is het Revit-model met de bijbehorende ruimtes direct zichtbaar. Het is dus niet nodig om alle gegevens opnieuw in een ander programma in te voeren.

Rekenresultaten exporteren

Wanneer het model geladen is, berekent Vabi Elements het warmteverlies en de koellast. In Vabi Elements is dankzij de visuele weergave in één opslag te zien in welke ruimtes in het BIM-model het warmteverlies groter is en waar meer infiltratie is. Ook wordt een tabel weergegeven met informatie over de ruimtes en het warmteverlies. Deze resultaten kunnen vanuit Vabi Elements gemakkelijk naar Excel geëxporteerd worden.

Resultaten in het BIM-model

Met de koppeling naar Vabi Elements in Stabicad for Revit kan de informatie uit het Excelbestand geïmporteerd worden in het model. De resultaten van de warmteverliesberekening worden automatisch aan de ruimtes toegevoegd. Een nieuw space schedule toont per ruimte hoeveel radiatoren er geplaatst zijn en hoeveel Watt er per ruimte nodig is volgens de berekening. Ook de dekkingsgraad wordt getoond, zodat het direct duidelijk is of er genoeg verwarmingselementen in de ruimte zijn geplaatst. Wanneer er vanuit Stabicad nieuwe radiatoren aan de ruimtes worden toegevoegd, worden de gegevens in het schedule automatisch aangepast.

Gesloten workflow

Dankzij de koppeling met Stabicad for Revit ontwerpen engineers dus snel een cv-installatie op basis van de warmteverliesberekening. Er ontstaat een gesloten workflow: De informatie uit het BIM-model wordt gebruikt als input voor de berekening, en de resultaten uit de berekening worden gebruikt als input voor het opzetten van de installatie. De informatie uit het model wordt dus in de hele workflow efficiënt benut, zodat dubbel werk niet meer nodig is. Zo is uw installatie snel gereed, volgens de nieuwste normen.