NL

Level of detail, level of development of level of information?

Wat u moet weten over LOD, lod en loi

LOD, lod of loi? Zo gaat u er mee om

Het zijn termen die men vaak in BIM-projecten tegenkomt: level of development, level of detail en level of information. De termen zijn niet vastgelegd in een wet of norm, maar bedacht om de communicatie binnen een BIM-project beter te laten verlopen. In de praktijk blijkt echter dat de termen juist vaak verwarring veroorzaken. Om misverstanden te voorkomen over de afspraken die gemaakt worden over het detailniveau in de beginfase van het project, is het belangrijk om goed te begrijpen wat de drie termen precies inhouden.

Level of development [LOD]
Het level of development omvat zowel de grafische weergave van de family als het niveau van de informatie welke aan de family gekoppeld is. Level of development wordt vaak afgekort met LOD en wordt vaak genoemd in BIM-gerelateerde documenten zoals het BIM-protocol. Het level of development is de meest algemene term van de drie en minder bruikbaar voor gedetailleerde afspraken.

Level of detail [lod]
Als we praten over het level of detail hebben we het enkel over de grafische weergave van de family. Een family met een laag level of detail heeft bijvoorbeeld een simpele geometrische vorm zoals een kubus of een cilinder en zal geen gespecificeerd materiaal bevatten. Het level of detail zegt, anders dan het level of development, niets over de informatie welke aan de family is gekoppeld.

verschillende grafische weergaves

Level of information [loi]
Informatie speelt een zeer grote rol in een BIM-project. Het level of information wordt gebruikt om aan te duiden wat het niveau is van de informatie welke aan een family gekoppeld is. Een family met een zeer hoog level of information bevat bijvoorbeeld fabrikant-specifieke datasheets en een onderhoudsinstructie.

LEAN omgaan met LOD
De drie termen LOD, lod en loi zijn hulpmiddelen om goede afspraken te maken met de overige partijen in het project. Door verder te denken dan enkel het level of development wordt voorkomen dat data (grafisch of informatief) aan het model wordt toegevoegd die niet wordt benut. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar om voor een project waarin wordt gevraagd om LOD500 (in verband met onderhoud) voor te stellen om het level of detail op een lager niveau te modelleren dan het level of information. Daarbij is het van belang om in het BIM-protocol te beschrijven wat er dan precies onder de diverse loi-, lod- en LOD-niveaus valt. Op deze manier wordt duidelijk welke informatie er echt toe doet, wat er van elkaar verwacht wordt en kan de samenwerking echt beginnen.