NL

Nu nog sneller berekeningen uitvoeren met Stabicad


Vraag de nieuwste versie aan

Tijd winnen met berekeningen

Stabicad 11 is sinds eind april al uit, en we hopen dat u er al met veel plezier mee werkt. Sinds Stabicad 11 zijn er ontzettend veel nieuwe en verbeterde productiviteitstools en rekenfunctionaliteit toegevoegd. Stabicad biedt rekenfunctionaliteit voor Lucht, Sprinkler, Verwarming, Tapwater, Gas en Riolering. Alle leidingsystemen in een bouwwerk kunnen dus geïntegreerd in het BIM-model berekend en/of gecontroleerd worden. Altijd op basis van lokale standaarden en normen.

Vanaf Stabicad versie 11.03 kunt u alle berekeningen ook nog eens tot 6 keer sneller uitvoeren dan voorheen. Werkt u al met de rekenmodules? Vraag dan de nieuwste versie aan en profiteer van tijdwinst. Maakt u nog geen gebruik van onze rekenmodules? Neem dan contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden.

Productiever engineeren met Stabicad 11

Engineers die leidingsystemen geïntegreerd berekenen, profiteren van een korte productieve workflow zonder fouten omdat gegevens uitwisselen met een extern rekenprogramma niet meer nodig is. Daarom is bij de ontwikkeling van Stabicad 11 veel aandacht aan rekenfunctionaliteit en uitbreiding van normen besteed. Zo is berekening voor leklucht (volgens ISSO 17, 2010) toegevoegd aan de luchtkanaalberekening en kun je bij rioleringsberekeningen (volgens EN 12056 2000, DTU 60.11 2013, DIN EN12056 2000 / DIN 1986-11 2016) meerdere toestellen in een keer koppelen aan een generiek punt en bijvoorbeeld het algoritme dat normaliter het leidingtype bepaalt, handmatig overrulen.

Dimensionerend en controlerend berekenen

Met een dimensionerende berekening bepaalt u in de conceptfase van het model de benodigde diameters. Dit gebeurt aan de hand van rekenparameters, zoals het debiet of de maximale toegestane snelheid in een kanaal. Het is mogelijk om afmetingen van bepaalde delen vast te zetten als bij projecten de bestaande situatie niet mag of kan wijzigen.

Daarnaast kunt u eenvoudig drukverliezen berekenen met een controlerende berekening. De totale systeemdruk, de drukverliezen per kanaal en de inregeldrukken worden overzichtelijk gepresenteerd in zowel een berekeningsoverzicht als een rapport.

Interactie rekendata en Revit-model

Het berekeningsoverzicht kan direct communiceren met het BIM-model. U kunt zien welke secties in het overzicht zich waar bevinden in het model. Ook kunt u in dit overzicht dimensies wijzigen zonder dat het model direct geüpdatet wordt. Zo checkt u eenvoudig de resultaten en rekent u snel alternatieve systemen door om met de voorkeurssituatie verder te modelleren. 

Meer weten?

  • Lees hoe Ingenieursbureau ABT gebruik maakt van de Stabicad rekenmodules in Revit.
  • Kijk ons webinar over berekenen in Revit terug